Posts by Peter

Manifesto for Further Evolution

commandments are no longer necessary in the fifth chamber...

Keeping It Rational

Maltravers:    Oh dear, oh dear! Dreadful business this in...

AM A’ BHRUADAIR

Nuair bha mi ann an àm a’bhruadair bha an t-seabhag air...

FON A’ SPEUR TROM

‘Se a cheud bhalach le ball air an t-sràid a tha ‘na...

CAMHANACH

Chaidh a’ ghealach fhuar fodha mu dheireadh, luideagan mo...

CÀISG

Dè tha siud a’ carachadh anns an achadh a-bhos? An e...

Page 5 of 16« First...34567...10...Last »